contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

việc làm mirai

VỊ TRÍ
NHẬT NGỮ
MỨC LƯƠNG
ĐỊA ĐIỂM
CẤP 3 TRỞ LÊN
155,344 YÊN
CẤP 3 TRỞ LÊN
161,240 YÊN
CẤP 3 TRỞ LÊN
CẤP 3 TRỞ LÊN
156,650 YÊN
CẤP 2 TRỞ LÊN
KHOẢNG 160,000 YÊN
cấp 3 trở lên
161,667 yên
CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
230,000 YÊN TRỞ LÊN
CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
245,000 YÊN

THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Email: contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208