contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 6686 3208

vn jp
slide-2

việc làm mirai

VỊ TRÍ
NHẬT NGỮ
MỨC LƯƠNG
ĐỊA ĐIỂM
CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
230,000 YÊN TRỞ LÊN
CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
245,000 YÊN

THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Email: contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 6686 3208