1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Tên công ty tiếp nhận  
Địa chỉ NAGOYA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Lương cơ bản 189,900 ~ 224,900 YÊN
Các khoản khấu trừ THUẾ: 3,050 YÊN
BẢO HIỂM: 25,929 YÊN
TIỀN NHÀ: 15,000 YÊN
ĐIỆN, NƯỚC, GA: 5,000 YÊN
Lương thực nhận sau khi trừ chi phí 140,921 ~ 175,921 YÊN
Ngày tuyển 13 HOẶC 14/09/2018
Số người cần tuyển 50 NỮ 
Dự kiến XC  
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐIỀU DƯỠNG

Ngày đăng: 04-09-2018

Hạn tuyển dụng: 30-09-2018