MIRAI HUMAN cần tuyển

• 15 Kỹ sư Hàn làm việc tại Nhật Bản
• Ngành nghề : Hàn
• Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
• Trình độ : Đại Học
• Độ tuổi : 23-30
• Có sức khoẻ tốt, chịu khó
• Hợp đồng 36 tháng và được gia hạn thêm
• Thời gian làm việc : Ngày 8 giờ, nghỉ trưa : 45 phút
• Lương cơ bản : Tương đương 40.000.000 đồng.
• Bảo hiểm, thuế : theo quy định pháp luật Nhật Bản

Ngày đăng: 06-04-2015