1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Địa chỉ GIFU
Địa điểm làm việc GIFU
Công việc XÂY DỰNG (LÀM HỒ)
Thời gian làm việc 9H00~18H00 (NGHỈ T7,CN)
Tiền lương cơ bản 147,000 YÊN
Các phí phải trừ BẢO HIỂM: 21,818 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 20,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 5,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 100,182 YÊN
Ngày tuyển 04/12/2016
Số người cần tuyển 2~3 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 18~30, SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 01-12-2016

Hạn tuyển dụng: 04-12-2016