1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ AOMORI
Địa điểm làm việc AOMORI
Công việc LẮP RÁP ĐIỆN TỬ
Thời gian làm việc 8H30~17H30
Tiền lương cơ bản 127,344 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 17,435 YÊN
TIỀN NHÀ: 15,548 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 94,361 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 23/08/2017
Số người cần tuyển 10 NỮ
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác HAM HỌC, TIẾNG NHẬT TỐT (TỪ N4 TRỞ LÊN)

Ngày đăng: 02-08-2017

Hạn tuyển dụng: 23-08-2017