1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ OSAKA
Địa điểm làm việc OSAKA
Công việc DẬP KIM LOẠI
Thời gian làm việc 8h30~17h15
Tiền lương cơ bản 136,122 YÊN
Các phí phải trừ TIỀN NHÀ : 20,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 95,209 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 05/2017
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác ※TUỔI TỪ 20~30, THUẬN TAY PHẢI, MẮT TỐT (TỪ 8/10 TRỞ LÊN),CAO TỪ 165CM, NẶNG TỪ 55 KG TRỞ LÊN
※LÀM VIỆC DÂY CHUYỀN NÊN CẦN NGƯỜI HÒA ĐỒNG, BIẾT HỢP TÁC, KIÊN TRÌ. CÓ SỨC TẬP TRUNG, CẨN THẬN.
※KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DỄ CHÁN NẢN VÀ KHÔNG TẬP TRUNG 

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 01-05-2017