1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Địa chỉ HYOGO
Địa điểm làm việc HYOGO
Công việc CHẾ TẠO SẢN PHẨM NHỰA
Thời gian làm việc 8:30~17:30 (NGHỈ T7, CN VÀ NGÀY LỄ THEO LỊCH CÔNG TY)
Tiền lương cơ bản 129.690 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 6.500 YÊN
BẢO HIỂM: 19.320 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 5.000 YÊN
ĐIỆN, NƯỚC: 4.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 94.870 YÊN
Ngày tuyển dự kiến 08/12/2016
Số người cần tuyển 3 NỮ
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 19~29
ĐỘC THÂN, ƯU TIÊN ỨNG VIÊN Ở QUÊ, KHÔNG CHẤP NHẬN ỨNG VIÊN CÓ XUẤT THÂN Ở CÁC TP LỚN (HÀ NỘI, TP.HCM…)

Ngày đăng: 01-12-2016

Hạn tuyển dụng: 08-12-2016