Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ TOKYO
Địa điểm làm việc TOKYO
Công việc COTPHA
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 152,227 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 2,260 YÊN
BẢO HIỂM: 21,867 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 25,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 103,100 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 16/03/2017
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~29; NGOAN NGOÃN, THẲNG THẮN

Ngày đăng: 16-02-2017

Hạn tuyển dụng: 16-03-2017