1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Địa chỉ SHIZUOKA
Địa điểm làm việc SHIZUOKA
Công việc THI CÔNG MÁY MÓC XÂY DỰNG - CÔNG TÁC ĐÀO XỚI
Thời gian làm việc 8H00~17H00 (NGHỈ GIẢI LAO 60P)
Tiền lương cơ bản KHOẢNG130,000 YÊN
Các phí phải trừ KHOẢNG 40,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 90,000 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 22/12/2016
Số người cần tuyển 2 NAM
Trình độ TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác 23~28 TUỔI, SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 01-12-2016

Hạn tuyển dụng: 22-12-2016