1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Địa chỉ AICHI
Địa điểm làm việc AICHI
Công việc SƠN
Thời gian làm việc 9H00~17H00
Tiền lương cơ bản KHOẢNG 130.000~140.000 YÊN
Các phí phải trừ KHOẢNG 30.000~40.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 100.000 YÊN
Ngày tuyển 18/12/2016
Số người cần tuyển 1~2 NAM
Dự kiến XC 20/03/2017
Trình độ TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~30
SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 01-12-2016

Hạn tuyển dụng: 20-03-2017