Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ GUNMA
Địa điểm làm việc GUNMA
Công việc THI CÔNG CỐT PHA, GIÀN GIÁO, CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00 (NGHỈ GIẢI LAO: 2H)
Tiền lương cơ bản 150.000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 5.000 YÊN
BẢO HIỂM: 20.000 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 15.000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 5.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 105.000 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 20/01/2017  
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác 20~29 TUỔI
THỂ LỰC TỐT, HĂNG HÁI, NHIỆT TÌNH TRONG CÔNG VIỆC

Ngày đăng: 16-01-2017

Hạn tuyển dụng: 20-01-2017