1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ SHIZUOKA
Địa điểm làm việc SHIZUOKA
Công việc GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 120,000 YÊN
Ngày tuyển 03/08/2017
Số người cần tuyển 30 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác ĐÃ KẾT HÔN

Ngày đăng: 02-08-2017

Hạn tuyển dụng: 03-08-2017