1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ OKAYAMA
Địa điểm làm việc OKAYAMA
Công việc THI CÔNG MÁY MÓC XÂY DỰNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 150,000
Các phí phải trừ THUẾ: 2,150 YÊN
BẢO HIỂM: 21,696 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 20,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 5,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 101,154 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 14/04/2017
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~29, SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 14-04-2017