1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ KYOTO
Địa điểm làm việc KYOTO
Công việc GIA CÔNG CƠ KHÍ
Thời gian làm việc 8H30~17H00
Tiền lương cơ bản 134,172 YÊN
Các phí phải trừ TIỀN NHÀ: 20,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 93,320 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 13/06/2017
Số người cần tuyển 20 NAM
Ngày dự kiến xuất cảnh 02/2018
Trình độ TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CƠ KHÍ. HOẶC TỐT NGHIỆP ĐH NGÀNH BẤT KỲ
Yêu cầu khác NGƯỜI TÍCH CỰC TRONG CÔNG VIỆC, GIAO TIẾP
NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG MÁY NC
TIẾNG NHẬT TỐT, TRƯỚC NHẬP QUỐC TRÌNH ĐỘ TỪ N4 TRỞ LÊN

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 13-06-2017