1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ KANAGAWA
Địa điểm làm việc KANAGAWA
Công việc GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Lương cơ bản 170,000 YÊN
Các khoản phí THUẾ: 2,500 YÊN
BẢO HIỂM: 23,000 YÊN
TIỀN NHÀ: 15,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 7,500 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 122,000 YÊN
Ngày tuyển 03/08/2017
Số người cần tuyển 20 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20 TRỞ LÊN, CAO TỪ 1M60 TRỞ LÊN (ƯU TIÊN NHỮNG BẠN CÓ CHIỀU CAO)
CHƯA KẾT HÔN
CHĂM CHỈ, CÓ KHẢ NĂNG TẬP TRUNG, KHUÂN VÁC ĐƯỢC VẬT NẶNG

Ngày đăng: 02-08-2017

Hạn tuyển dụng: 03-08-2017