1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ FUKUI
Công việc GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8h00  ~ 17h00
Ngày nghỉ Chủ nhật
Ngày tuyển 05/2017
Lương cơ bản 146,880 YÊN
Các khoản khấu trừ BẢO HIỂM: 21,862 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 20,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 5,000 YÊN
Lương thực nhận sau khi trừ chi phí 100,018 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Số người cần tuyển 10~20 NAM
Yêu cầu khác TUỔI 20 ~ 30
TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 01-05-2017