1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Địa chỉ HYOGO
Địa điểm làm việc SHIZUOKA
Công việc ĐÓNG GÓI
Thời gian làm việc CA 1: 8H00~17H00
CA 2: 17H00~2H00
Tiền lương cơ bản 807 YÊN/ GIỜ
Các phí phải trừ KÝ TÚC XÁ: 20,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 5,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 90,000~100,000 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 07/12/2016
Ngày dự kiến xuất cảnh CUỐI THÁNG 04/2017
Số người cần tuyển 4 NỮ
Trình độ TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TIẾNG NHẬT TỐT
TÍNH CÁCH VUI VẺ, SÁNG SỦA, NGHIÊM TÚC, SIÊNG NĂNG

Ngày đăng: 01-12-2016

Hạn tuyển dụng: 07-12-2016