Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ OSAKA
Địa điểm làm việc OSAKA
Công việc MAY
Thời gian làm việc 9H~17H15
Tiền lương cơ bản 883 YÊN/GIỜ
Các phí phải trừ THUẾ: 1.440 YÊN
BẢO HIỂM: 19.228 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 19.500 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 10.600 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí LƯƠNG HỢP ĐỒNG: 83.162 YÊN (CÔNG TY CAM KẾT THỰC NHẬN TỪ 100.000 TRỞ LÊN)
Ngày tuyển 23/01/2017
Số người cần tuyển 2~3 NỮ
Trình độ TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KẾT HÔN, CÓ CON CÁI VÀ TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC

Ngày đăng: 16-01-2017

Hạn tuyển dụng: 23-01-2017