Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ OKAYAMA
Địa điểm làm việc OKAYAMA
Công việc GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản KHOẢNG 130.000 YÊN
Các phí phải trừ KHOẢNG 40.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 90.000~100.000 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 10/02/2017
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 18~25, SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 16-01-2017

Hạn tuyển dụng: 10-02-2017