1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ SAITAMA
Địa điểm làm việc SAITAMA
Công việc THI CÔNG MÁY MÓC XÂY DỰNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 135,200 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: KHOẢNG 3,000 YÊN
BẢO HIỂM XÃ HỘI: KHOẢNG 20,000 YÊN
TIỀN NHÀ: 25,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 90,000 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
- CÔNG TY TIẾP NHẬN CAM KẾT THỰC TẾ LUÔN TỪ 100,000 TRỞ LÊN
Ngày tuyển 26~29/04/2017
Số người cần tuyển 2~3 NAM
Dự kiến XC 10/2017
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 19~25
SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 29-04-2017