Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ KAGOSHIMA
Địa điểm làm việc KAGOSHIMA
Công việc NÔNG NGHIỆP
Thời gian làm việc 8:00~17:00
Tiền lương cơ bản KHOẢNG 120,582 YÊN
Các phí phải trừ KÝ TÚC XÁ + ĐIỆN GAS NƯỚC: 15,000 YÊN
THUẾ + BẢO HIỂM: KHOẢNG 15,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 90,582 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển KHOẢNG 18/02/2017
Số người cần tuyển 10 NỮ
Trình độ TỐT NGHIỆP THPT TRỜ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 19~30
SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 16-01-2017

Hạn tuyển dụng: 18-02-2017