1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Địa chỉ SAITAMA
Công việc GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 148.800 YÊN
Các khoản phí phải trừ BẢO HIỂM: 21.857 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 20.000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 5.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 101.943 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 17/12/2016
Số người cần tuyển 1 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 18~35, SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 01-12-2016

Hạn tuyển dụng: 17-12-2016