1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Tên công ty tiếp nhận  
Địa chỉ KANAGAWA
Địa điểm làm việc AICHI
Công việc CHĂN NUÔI
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 160.000 YÊN + TIỀN TĂNG CA + PHỤ CẤP PHÍ ĐI LẠI
Các phí phải trừ THUẾ + BẢO HIỂM
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 120,000 YÊN
Ngày tuyển ĐẦU THÁNG 04/2018
Số người cần tuyển 5~10 NGƯỜI (ỨNG VIÊN TỪ 10~20 NGƯỜI)
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TIẾNG NHẬT TỪ N3 TRỞ LÊN, KHÔNG CÓ TIỀN ÁN TIỀN SỰ.

Ngày đăng: 26-02-2018

Hạn tuyển dụng: 01-04-2018