1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Tên công ty tiếp nhận  
Địa chỉ GIFU
Địa điểm làm việc GIFU
Công việc DẬP KIM LOẠI
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 140.000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ + BẢO HIỂM
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí TRUNG BÌNH TỪ 100,000 YÊN TRỞ LÊN
Ngày tuyển 04/04/2018
Số người cần tuyển 4 NAM
Dự kiến XC 01/10/2018
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~28
SIÊNG NĂNG, THÍCH CÁC CÔNG VIỆC CHẾ TẠO SẢN XUẤT, ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM HÀN
CÓ 11 SEMPAI

Ngày đăng: 26-02-2018

Hạn tuyển dụng: 04-04-2018