1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ TOKYO
Địa điểm làm việc TOKYO
Công việc THI CÔNG MÁY MÓC XÂY DỰNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 149,120 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 2,000 YÊN
BẢO HIỂM XÃ HỘI: 21,000 YÊN
TIỀN NHÀ: 25,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 5,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 96,120 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 12/05/2017
Số người cần tuyển 30 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 05-05-2017

Hạn tuyển dụng: 12-05-2017