1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ TOKYO
Địa điểm làm việc TOKYO
Công việc DẬP KIM LOẠI
Thời gian làm việc 8H30~17H30
Tiền lương cơ bản 130,000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 2,500 YÊN
BẢO HIỂM: 21,000 YÊN
TIỀN NHÀ: 16,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 90,500 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 16/05/2017
Số người cần tuyển 30 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 05-05-2017

Hạn tuyển dụng: 16-05-2017