1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ HYOGO
Địa điểm làm việc HYOGO
Công việc TẠO HÌNH NHỰA
Thời gian làm việc 8h30~17h30
Tiền lương cơ bản 141,414 YÊN
Các phí phải trừ TIỀN NHÀ: 20,000 YÊN (ĐÃ GỒM ĐIỆN GAS NƯỚC)
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 99,039 YÊN
Ngày tuyển SÁNG 20/04/2017 (PV SKYPE)
Số người cần tuyển 3 NỮ
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~30, MẮT TỐT (TỪ 8/10 TRỞ LÊN)
SIÊNG NĂNG, HÒA ĐỒNG, TÍCH CỰC
TRƯỚC KHI NHẬP QUỐC TIẾNG NHẬT TƯƠNG ĐƯƠNG N4

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 20-04-2017