1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ KAGOSHIMA
Địa điểm làm việc KAGOSHIMA
Công việc NÔNG NGHIỆP
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 125,925 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 1,130 YÊN
BẢO HIỂM: 18,259 YÊN
TIỀN NHÀ: 10,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: KHOẢNG 3,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 90,536 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 17/04/2017
Số người cần tuyển 3 NỮ (YÊU CẦU SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN PV: 12 NGƯỜI)
Dự kiến xuất cảnh 09/2017
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 22~26
SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 17-04-2017