1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ TOKYO
Địa điểm làm việc CHIBA
Công việc XỬ LÝ THỊT BÒ, THỊT LỢN
Thời gian làm việc 7H00~16H00
Tiền lương cơ bản KHOẢNG 148,800 YÊN (LƯƠNG GIỜ: 900 YÊN/ GIỜ)
Các phí phải trừ TIỀN NHÀ: 20,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí TỪ 90,000 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
(THÁNG 10~12 TĂNG CA NHIỀU)
Ngày tuyển KHOẢNG 28/08/2017 
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM, CÓ KHẢ NĂNG DÙNG DAO XỬ LÝ THỊT GIỎI.
VÌ XƯỞNG LÀM VIỆC KHÁ LẠNH, NÊN CẦN NGƯỜI CHỊU LẠNH GIỎI.
THUẬN TAY PHẢI (BẮT BUỘC)

Ngày đăng: 02-08-2017

Hạn tuyển dụng: 28-08-2017