1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ OSAKA
Địa điểm làm việc OSAKA
Công việc GIA CÔNG CƠ KHÍ
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 154,960 YÊN
Các phí phải trừ KÝ TÚC XÁ: 7,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: KHOẢNG 3,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 120,190 YÊN
Ngày tuyển 13H00 20/04/2017
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác 20~30 TUỔI
MẮT TỐT, THUẬN TAY PHẢI
CÓ KINH NGHIỆM TIỆN NC, GIA CÔNG CƠ KHÍ, TIẾNG NHẬT VÀ THỂ LỰC TỐT

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 20-04-2017