1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ HYOGO
Địa điểm làm việc HYOGO
Công việc ĐÚC NHỰA
Thời gian làm việc 8H30~17H30
Tiền lương cơ bản 141,414 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ+ BẢO HIỂM
TIỀN NHÀ: 20,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 99,039 YÊN
Ngày tuyển 9H SÁNG 29/08/2017 (PV SKYPE)
Số người cần tuyển 3 NAM
Dự kiến XC 01/2018
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác 20~30 TUỔI, HÒA ĐỒNG, SIÊNG NĂNG, MẮT TỐT (8/10 TRỞ LÊN)
TIẾNG NHẬT TỐT, KHI NHẬP QUỐC TƯƠNG ĐƯƠNG N4

Ngày đăng: 02-08-2017

Hạn tuyển dụng: 29-08-2017