THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG - TTS 
1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ HYOGO
Địa điểm làm việc HYOGO
Công việc ĐÚC NHỰA
Thời gian làm việc 8H30~17H30
Tiền lương cơ bản 141,414 YÊN
Các phí phải trừ TIỀN NHÀ: 20,000 YÊN
THUẾ + BẢO HIỂM
ĐIỆN GAS NƯỚC
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 99,039 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển THÁNG 08/2017
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác 20~30 TUỔI, MẮT TỐT (8/10 TRỞ LÊN)
SIÊNG NĂNG, HÒA ĐỒNG, TÍCH CỰC.
TIẾNG NHẬT TỐT (KHI NHẬP QUỐC TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG N4)

Ngày đăng: 02-08-2017

Hạn tuyển dụng: 31-08-2017