1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ SAITAMA
Địa điểm làm việc SAITAMA
Công việc KHOAN GIẾNG
Thời gian làm việc 9H00~18H00 (NGHỈ TRƯA TỪ 12H00~13H00)
Tiền lương cơ bản KHOẢNG 130.000 YÊN (LƯƠNG GIỜ: 1000 YÊN/GIỜ)
Các phí phải trừ KHOẢNG 40.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí TRÊN 90.000 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 14/06/2017
Số người cần tuyển 20 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 19~25
THUẬN TAY PHẢI, MẮT TỐT (8/10 TRỞ LÊN)
CAO TRÊN 160CM

Ngày đăng: 05-06-2017

Hạn tuyển dụng: 14-06-2017