1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ SHIZUOKA
Địa điểm làm việc SHIZUOKA
Công việc CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT
Thời gian làm việc 8H00~16H30
Tiền lương cơ bản 139,725 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 120 YÊN (TRƯỜNG HỢP CẤP DƯỠNG 1 NGƯỜI)
BẢO HIỂM: 20,294 YÊN
TIỀN NHÀ: 20,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 7,500 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 91,811 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 29~30/08/2017
Số người cần tuyển 2 NỮ
Dự kiến XC 01/2018
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác VUI VẺ, KHỎE MẠNH (DO CÔNG VIỆC SẼ RẤT BẬN VÀO MÙA XUÂN VÀ MUA THU - 2 MÙA THU HOẠCH TÔM)

Ngày đăng: 02-08-2017

Hạn tuyển dụng: 30-08-2017