1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ AICHI
Công việc SƠN
Thời gian làm việc 8h00  ~ 17h00
Ngày nghỉ Chủ nhật
Ngày tuyển 21/04/2017
Ngày dự kiến XC 07/2017
Lương cơ bản 149,120 YÊN
Các khoản khấu trừ THUẾ: 2,150 YÊN
BẢO HIỂM: 21,822 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 20,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 5,000 YÊN
Lương thực nhận sau khi trừ chi phí 100,148 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Số người cần tuyển 2 NAM
Yêu cầu khác TUỔI 20 ~ 30
TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 21-04-2017