1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ CHIBA
Địa điểm làm việc CHIBA
Công việc CHẾ BIẾN THỨC ĂN SẴN
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 145,947 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 3,000 YÊN
BẢO HIỂM: 21,000 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 20,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 101,497 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 26~29/04/2017
Số người cần tuyển 2 NAM 4 NỮ
Dự kiến XC 10/2017
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác ※TUỔI TỪ 20~35
※ƯU TIÊN CÓ GIA ĐÌNH, NGƯỜI ĐỘC THÂN VẪN ĐƯỢC THAM GIA PV
※NGƯỜI QUÁ CAO, HAY THUẬN TAY TRÁI KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA PV
※KIỂM TRA GỌT VỎ TÁO, TÍNH TOÁN VÀ PV TRỰC TIẾP

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 29-04-2017