THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG - TTS 
1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ AICHI
Địa điểm làm việc AICHI
Công việc MẠ ĐIỆN
Thời gian làm việc 8H35 ~ 17H20
Tiền lương cơ bản 156,769 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 2,460 YÊN
BẢO HIỂM: 22,951 YÊN
TIỀN NHÀ: 20,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 5,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 106,358 YÊN
Ngày tuyển 04/07/2017
Số người cần tuyển 8 NỮ
Dự kiến XC 10/2017
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 19 ~ 25
MẮT TỐT (8/10 TRỞ LÊN) VÀ KHÉO TAY
TIẾNG NHẬT TỐT

Ngày đăng: 20-06-2017

Hạn tuyển dụng: 04-06-2017