1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Tên công ty tiếp nhận  
Địa chỉ OSAKA
Địa điểm làm việc OSAKA
Công việc CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XÂY DỰNG VÀ SƠN
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 140.000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ + BẢO HIỂM
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí TRUNG BÌNH TỪ 100,000 YÊN TRỞ LÊN (TĂNG CA NHIỀU)
Ngày tuyển 03/04/2018
Số người cần tuyển 16 NAM (CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XÂY DỰNG 12 NAM VÀ SƠN 14 NAM)
Dự kiến XC 01/10/2018
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~28
SIÊNG NĂNG, THÍCH CÁC CÔNG VIỆC CHẾ TẠO SẢN XUẤT
CÓ 4 SEMPAI ĐANG LÀM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM.

Ngày đăng: 26-02-2018

Hạn tuyển dụng: 03-04-2018