1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)        
Tên công ty tiếp nhận   
Địa chỉ    SHIZUOKA    
Địa điểm làm việc    SHIZUOKA    
Công việc    CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XƯỞNG    
Thời gian làm việc    8H00~17H00    
Tiền lương cơ bản    140.000 YÊN    
Các phí phải trừ    THUẾ + BẢO HIỂM    
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí    TRUNG BÌNH TỪ 100,000~120,000 YÊN TRỞ LÊN    
Ngày tuyển    05/04/2018    
Số người cần tuyển    12 NAM    
Dự kiến XC    01/10/2018    
Trình độ    THPT TRỞ LÊN    
Yêu cầu khác    "TUỔI TỪ 20~29.
CÔNG VIỆC GIỐNG NHƯ TẠI XƯỞNG SÀI GÒN"    

 

Ngày đăng: 26-02-2018

Hạn tuyển dụng: 05-04-2018