1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Tên công ty tiếp nhận  
Địa chỉ GUNMA
Địa điểm làm việc GUNMA
Công việc CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XÂY DỰNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 150.000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ + BẢO HIỂM
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí TRUNG BÌNH TỪ 120,000 YÊN TRỞ LÊN (BAO GỒM TĂNG CA)
Ngày tuyển tháng 05//2018
Số người cần tuyển 12 NAM
Dự kiến XC 01/08/2018
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~28, KHÔNG SỢ ĐỘ CAO, KHỎE MẠNH.

Ngày đăng: 26-02-2018

Hạn tuyển dụng: 01-05-2018