1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
Tên công ty tiếp nhận  
Địa chỉ KANAGAWA
Địa điểm làm việc KANAGAWA
Công việc CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XÂY DỰNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 150.000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ + BẢO HIỂM
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí TRUNG BÌNH TỪ 120,000 YÊN TRỞ LÊN
Ngày tuyển 06/04/2018
Số người cần tuyển 12~13 NAM
Dự kiến XC 01/09/2018
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~28, SẼ THỰC TẬP Ở XƯỞNG SÀI GÒN TẠI VIỆT NAM 3 THÁNG (CÓ PHỤ CẤP)
CÓ 5 SEMPAI (NGƯỜI VIỆT)

Ngày đăng: 26-02-2018

Hạn tuyển dụng: 06-04-2018