1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ AICHI
Địa điểm làm việc AICHI
Công việc MỘC XÂY DỰNG
Thời gian làm việc 8H00~18H00
Tiền lương cơ bản 146,467 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: KHOẢNG 2,000 YÊN
BẢO HIỂM: 19,924 YÊN
TIỀN NHÀ: 25,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 100,203 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 21/07/2017
Số người cần tuyển 1 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~30, ĐÃ KẾT HÔN
CAO TO, KHỎE MẠNH, KHÔNG HÚT THUỐC

Ngày đăng: 20-06-2017

Hạn tuyển dụng: 21-07-2017