1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ HYOGO
Địa điểm làm việc HYOGO
Công việc HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
Thời gian làm việc 8H10~17H10
Tiền lương cơ bản 900 YÊN / 1H
Các phí phải trừ  
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí  
Ngày tuyển 23/07/2017
Số người cần tuyển 2 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 21~ 25, ƯU TIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngày đăng: 20-06-2017

Hạn tuyển dụng: 23-07-2017