1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ OSAKA
Địa điểm làm việc OSAKA
Công việc GIA CÔNG CƠ KHÍ
Thời gian làm việc 9H00 ~ 16H10 (2 CA)
Tiền lương cơ bản 145,282 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 1,950 YÊN
BẢO HIỂM: 20,059 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 15,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: KHOẢNG 5,000 YÊN
INTERNET: KHOẢNG 1,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 101,692 YÊN
Ngày tuyển 28/08/2017
Số người cần tuyển 1 NAM
Ngày dự kiến xuất cảnh 02/2018
Trình độ TỐT NGHIỆP THPT
Yêu cầu khác SIÊNG NĂNG, CHĂM CHỈ, KHÉO LÉO, MẮT TỐT (8/10 TRỞ LÊN)

Ngày đăng: 02-08-2017

Hạn tuyển dụng: 28-08-2017