Tên công ty tiếp nhận  
Địa chỉ GIFU
Địa điểm làm việc GIFU
Công việc CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XÂY DỰNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 150.000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ + BẢO HIỂM
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí TRUNG BÌNH TỪ 120,000 YÊN TRỞ LÊN
Ngày tuyển 05/04/2018
Số người cần tuyển 1 NAM
Dự kiến XC 01/10/2018
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~28
CÔNG VIỆC CHÍNH LÀ LỢP MÁI NHÀ
KHỎE MẠNH, KHÔNG SỢ ĐỘ CAO
CÓ 3 SEMPAI (2 NAM, 1 NỮ)

Ngày đăng: 26-02-2018

Hạn tuyển dụng: 05-04-2018