THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG - KỸ SƯ

1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ HIROSHIMA
Địa điểm làm việc HIROSHIMA
Công việc QUẢN LÝ THIẾT KẾ, THI CÔNG XÂY DỰNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 190.000 YÊN + PHỤ CẤP CHUYÊN CẦN 10.000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: KHOẢNG 5.000 YÊN
BẢO HIỂM: KHOẢNG 32.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 142.000 YÊN
Ngày tuyển THÁNG 03/2017
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI KHOẢNG 22
YÊU THÍCH NƯỚC NHẬT, TÍCH CỰC HỌC TIẾNG NHẬT
 

Ngày đăng: 03-03-2017

Hạn tuyển dụng: 31-03-2017