1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ OSAKA
Địa điểm làm việc OSAKA
Công việc GIA CÔNG NC/MC CẮT GỌT SẢN PHẨM KIM LOẠI, GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở
Thời gian làm việc LÀM THEO CA:
CA 1: 08H30~17H40
CA 2: 07H00~16H10
CA 3: 22H00~07H10
Tiền lương cơ bản 196,000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 3,550 YÊN
BẢO HIỂM: 29,096 YÊN
TIỀN NHÀ: 25,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 10,000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 128,354 YÊN
Ngày tuyển THÁNG 04/2017
Số người cần tuyển 2 NAM
Trình độ ĐẠI HỌC CƠ KHÍ TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 22~28, SỨC KHỎE TỐT
CÓ KINH NGHIỆM GIA CÔNG CƠ KHÍ (NHƯ TIỆN NC,…)
CÓ NGUYỆN VỌNG LÀM VIỆC LÂU DÀI Ở NHẬT
ỨNG VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP DƯỚI 25 TUỔI, VẪN ĐƯỢC ỨNG TUYỂN

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 30-04-2017