1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ TOKYO
Địa điểm làm việc TOKYO
Công việc QUẢN LÝ HIỆN TRƯỜNG XÂY DỰNG, THIẾT KẾ, THI CÔNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 180,000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 3,000 YÊN
BẢO HIỂM: 25,000 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 10,000 YÊN (BAO GỒM ĐIỆN GAS NƯỚC)
CHĂN NỆM: 100 YÊN/ NGÀY
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 142,000 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển 22/02/2017
Số người cần tuyển 1~2 NAM
Dự kiến xuất cảnh 08/2017
Trình độ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TRỞ LÊN
Yêu cầu khác MUỐN LÀM VIỆC LÂU DÀI HOẶC VĨNH TRÚ TẠI NHẬT

Ngày đăng: 09-02-2017

Hạn tuyển dụng: 22-02-2017