Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ HYOGO
Địa điểm làm việc HYOGO
Công việc THIẾT KẾ, THI CÔNG, QUẢN LÝ KIẾN TRÚC
Thời gian làm việc 9H00~18H00
Tiền lương cơ bản 200.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 150.000 YÊN (CHƯA TÍNH TĂNG CA)
Ngày tuyển THÁNG 01/2017
Số người cần tuyển 1 NAM
Ngày dự kiến XC 05/2017
Trình độ TỐT NGHIỆP ĐH TRỞ LÊN
Yêu cầu khác BIẾT SỬ DỤNG JWCAD

Ngày đăng: 18-01-2017

Hạn tuyển dụng: 31-01-2017